ἀλαστέω (ἄλαστος) ep. kuham jezo, srdim se, jezim se; nejevoljen sem.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek