ἄ-λεκτρος 2 (λέκτρον) neoženjen, neomožena, nesrečno oženjen. – adv. ἄλεκτρα.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek