ἀλεξί-κακος 2 ep. nesrečo odvračajoč, pred nesrečo braneč.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek