ἀλιμενότης, ητος, ἡ (λιμήν) pomanjkanje pristanišč.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek