ἅλιος3 3 ep. poet. zaman, zastonj, brezuspešen, ničeven, prazen.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek