ἁλί-ρροθος 2 (ῥοθέω) poet. šumeč, bučen kakor morje, peneč se; πόροι bučne morske ceste.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek