Ἀλκμ-αίων, ωνος, ὁ (-έων) 1. Amfiarejev sin, vodja Epigonov proti Tebam. 2. Nestorjev pravnuk in praded slavne atenske rodbine, imenovane Ἀλκμαιωνίδαι, οἱ.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek