ἀλληγορέω (ἄλλος, ἀγορεύω) govorim v prilikah, povem v podobi NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek