ἀμᾰθία, ἡ (ἀμαθής) nevednost, neizvedenost, nespamet(no vedenje), nerodnost, neizobraženost, τινός v čem.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek