ἀ-μαυρός 3 ep. poet. 1. a) temen, mračen, nejasen, meglen; b) slep, κῶλον slepčeva noga. 2. neznaten, slab φώς.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek