ἀμβολή, poet. = ἀναβολή preludij, predigra, uvodna igra, začetek.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek