ἀμβρόσιος 3 in 2 ἄμβροτος 2 ep. poet. (priv. + βροτός) nesmrten, božji, božanstven; svet (νύξ), ambrozijski, vzvišen.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek