ἁμίλλημα, ατος, τό poet. pohlep, poželenje, γάμων po možitvi.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek