ἀ-μνημόνευτος 2 poet. neomenjen, pozabljen; nepomljiv, nepomneč.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek