ἀμνηστέω (ἄμνηστος) ne pomnim, pozabljam; pass. pozabim se, pozabijo me.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek