ἀμουσία, pomanjkanje izobrazbe, neizobraženost.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek