ἄμπυξ, ῠκος, ὁ ep. poet. 1. šapelj, načelek (diadem, s katerim drže ženske skupaj lase na čelu). 2. kolo.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek