ἄμῡνα, ἡ (ἀμύνω) bramba, odvračanje (odbijanje), osveta, maščevanje.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek