ἀμφ-έρχομαι [aor. ἀμφήλυθον] obidem, obhajam koga krog in krog, donim, zvenim, razlegam se okrog koga, τινά.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek