ἀμφιβολία, ἡ, ion. ίη (ἀμφιβάλλω) dvom, dvoumnost, stiska, zadrega; ἀμφιβολίῃ ἔχομαι od dveh strani sem napaden, sem v škripcih.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek