ἀμφι-γνοέω (γιγνώσκω) [impf. ἠμφιγνόουν in ἠμφεγνόουν] sem negotov, ne vem dobro, dvomim; ἐπί τινος dvojim, omahujem; ἀμφιγνοηθείς ne poznan.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek