ἀμφι-δαίω ep. [pf. ἀμφιδέδηα] razgorim se, vnamem se krog in krog; πόλεμος, μάχη divja.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek