ἀμφισβήτημα, ατος, τό predmet prepira, preporna točka, sporno vprašanje.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek