ἀ-μώμητος 2 (μωμέομαι) ep. ion. ἄ-μωμος 2 (μῶμος) ion. poet. brez napake, brez graje, brezmadežen, negrajen, brezhiben.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek