ἀναγραφεύς, έως, ὁ (ἀνα-γράφω) zapisovalec, državni tajnik.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek