ἀνα-θηλέω (ἀνα-θάλλω) ep. zopet ozelenim, zopet se razcvetem, zopet vzbrstim.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek