ἀνα-θορῠβέω zaženem hrup, zašundram, zakričim, glasno hvalim, ploskam.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek