ἀνα-κηκίω ep. curljam, tečem iz, prikažem se, privrem iz.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek