ἀνα-λάμπω vzplamenim, vnamem se, zasvetim se, vzplamtim.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek