ἀναλγησία, ἡ (ἀν-άλγητος) neobčutljivost, topoglavost, sirovost, neotesanost.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek