ἀνα-λογίζομαι d. m. vnovič preudarjam, premišljujem (pri sebi), presojam, primerjam; τὰ δεινά opazim nevarnost.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek