ἀν-αμάξευτος 2 ion. kjer se ne more (s tovornimi vozovi) voziti, nevozen.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek