ἀνα-μείγνῡμι (-μίγνυμι) in ep. ion. ἀνα-μίσγω [pt. aor. ἀμμ(ε)ίξας, fut. pass. ἀνα-μειχθήσομαι, fut. III. ἀναμεμείξομαι] 1. act. pri-, pomešam, zmešam, zmedem. 2. med. pridružim se komu, občujem s kom τινί.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek