ἀνάμνησις, εως, ἡ (ἀνα-μιμνῄσκω) pomnenje, spomin(janje); NT ἁμαρτιῶν priznanje, izpoved.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek