ἀν-αμφί-λογος 2 ἀν-αμφισβήτητος 2 neizpodbiten, nedvomen, določen.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek