ἀνα-νεόω in med., poet. ἀννεόομαι [aor. ἀννεώσασθαι] 1. obnavljam, ponavljam λόγους. 2. NT obnovim se.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek