ἀνα-πείθω 1. na-, pregovarjam, pripravljam k čemu. 2. zapeljujem, podkupujem.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek