ἀνα-πεμπάζομαι med. iznova premišljujem, preudarjam.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek