ἀνα-πηδάω [ep. aor. ἀμπήδησα] kvišku skočim, poskočim, ἐφ' ἵππον zajašem konja, πρὸς τὸν πάππον obešam se na deda.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek