ἀνα-πολέω poet. obračam (zemljo pri oranju), ponavljam ἔπη.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek