ἀν-απολόγητος 2 (ἀπολογέομαι) kdor se ne more opravičiti, kar se ne da zagovarjati NT.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek