ἄν-αρθρος 2 (ἄρθρον) 1. ki nima svojih udov v oblasti, brez moči, slab, onemogel. 2. nerazločen, zmeden.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek