ἄν-αρκτος 2 (ἄρχω) ki nima ali noče imeti gospodarja, neodvisen, nepodložen, brez gospodarja.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek