ἀν-αρπαστός 2 ugrabljen, uplenjen, odpeljan; ἀ. γίγνομαι πρός τινα odpeljejo me h komu kot sužnja.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek