ἀνα-σεύομαι d. m. ep. [aor. ἀνέσσῠτο] kvišku šinem, brizgnem, ulijem se αἷμα.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek