ἀνα-σκευάζω 1. a) natovorim (naložim) in odpeljem, pospravim, odnesem; b) razrušim, poderem. 2. med. poberem svoje stvari in odnesem, odidem, pobegnem.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek