ἀνα-ταράσσω, at. -ττω vznemirjam, razburjam, zmedem; pt. pf. pass. ἀνα-τεταραγμένος neurejen, v neredu, v zmedenih vrstah.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek