ἀν-ᾰφής 2 (ἅπτω) ki se ne da prijeti, netelesen, mehek.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek