ἀνα-φῡσάω kvišku piham, mečem iz, izbruham, napihujem; med. napihujem se, sem prevzeten.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek