Ἀνάχαρσις, ιος, εως, ὁ skitski modrijan ob Solonovem času.Vir: Grško-slovenski slovar - Anton Dokler

Komentiraj slovarski sestavek